Slovesa

Časování pravidelných sloves

Pravidelná latinská slovesa jsou rozdělena do čtyř konjugací. Pro zařazení slovesa do příslušné konjugace je u něj ve slovníku uvedena koncovka infinitivu prézentu indikativu aktiva, která je:
u 1. konjugace -āre
u 2. konjugace -ēre
u 3. konjugace -ere
u 4. konjugace -īre

Prézentní kmen sloves 3. konjugace končí na souhlásku nebo na -u- (např. tribuere nebo cōnstruere). Některá slovesa 3. konjugace však tento kmen ve většině tvarů rozšiřují ještě o -i-. To je důvod, proč má 3. konjugace dva vzory.

Časování v indikativu aktiva
Osoba 1. konjugace 2. konjugace 3. konjugace 4. konjugace
Prézens
Infinitiv laud-ā-re vidē-re leg-e-re cap-e-re audī-re
1. osoba sg. laud vide-ō leg capi-ō audi-ō
2. osoba sg. laud-ā-s vidē-s leg-i-s capi-s audī-s
3. osoba sg. laud-a-t vide-t leg-i-t capi-t audi-t
1. osoba pl. laud-ā-mus vidē-mus leg-i-mus capi-mus audī-mus
2. osoba pl. laud-ā-tis vidē-tis leg-i-tis capi-tis audī-tis
3. osoba pl. laud-a-nt vide-nt leg-u-nt capi-u-nt audi-u-nt
Plusquamperfektum
1. osoba sg. laudāv-eram vīd-eram leg-eram cēp-eram audīv-eram
2. osoba sg. laudāv-erās vīd-erās leg-erās cēp-erās audīv-erās
3. osoba sg. laudāv-erat vīd-erat leg-erat cēp-erat audīv-erat
1. osoba pl. laudāv-erāmus vīd-erāmus leg-erāmus cēp-erāmus audīv-erāmus
2. osoba pl. laudāv-erātis vīd-erātis leg-erātis cēp-erātis audīv-erātis
3. osoba pl. laudāv-erant vīd-erant leg-erant cēp-erant audīv-erant
Imperfektum
1. osoba sg. laud-ā-ba-m vidē-ba-m leg-ē-ba-m capi-ē-ba-m audi-ē-ba-m
2. osoba sg. laud-ā-bā-s vidē-bā-s leg-ē-bā-s capi-ē-bā-s audi-ē-bā-s
3. osoba sg. laud-ā-ba-t vidē-ba-t leg-ē-ba-t capi-ē-ba-t audi-ē-ba-t
1. osoba pl. laud-ā-bā-mus vidē-bā-mus leg-ē-bā-mus capi-ē-bā-mus audi-ē-bā-mus
2. osoba pl. laud-ā-bā-tis vidē-bā-tis leg-ē-bā-tis capi-ē-bā-tis audi-ē-bā-tis
3. osoba pl. laud-ā-ba-nt vidē-ba-nt leg-ē-ba-nt capi-ē-ba-nt audi-ē-ba-nt
Perfektum
Infinitiv laudāv-isse vīd-isse leg-isse cēp-isse audīv-isse
1. osoba sg. laudāv vīd leg cēp audīv
2. osoba sg. laudāv-istī vīd-istī leg-istī cēp-istī audīv-istī
3. osoba sg. laudāv-it vīd-it leg-it cēp-it audīv-it
1. osoba pl. laudāv-imus vīd-imus leg-imus cēp-imus audīv-imus
2. osoba pl. laudāv-istis vīd-istis leg-istis cēp-istis audīv-istis
3. osoba pl. laudāv-ērunt vīd-ērunt leg-ērunt cēp-ērunt audīv-ērunt
Futurum II
1. osoba sg. laudāv-erō vīd-erō leg-erō cēp-erō audīv-erō
2. osoba sg. laudāv-eris vīd-eris leg-eris cēp-eris audīv-eris
3. osoba sg. laudāv-erit vīd-erit leg-erit cēp-erit audīv-erit
1. osoba pl. laudāv-erimus vīd-erimus leg-erimus cēp-erimus audīv-erimus
2. osoba pl. laudāv-eritis vīd-eritis leg-eritis cēp-eritis audīv-eritis
3. osoba pl. laudāv-erint vīd-erint leg-erint cēp-erint audīv-erint
Futurum
Infinitiv laudātūrus,a,um esse vīsūrus,a,um esse lēctūrus,a,um esse captūrus,a,um esse audītūrus,a,um esse
1. osoba sg. laud-ā-b-ō vidē-b-ō leg-a-m capi-a-m audi-a-m
2. osoba sg. laud-ā-bi-s vidē-bi-s leg-ē-s capi-ē-s audi-ē-s
3. osoba sg. laud-ā-bi-t vidē-bi-t leg-e-t capi-e-t audi-e-t
1. osoba pl. laud-ā-bi-mus vidē-bi-mus leg-ē-mus capi-ē-mus audi-ē-mus
2. osoba pl. laud-ā-bi-tis vidē-bi-tis leg-ē-tis capi-ē-tis audi-ē-tis
3. osoba pl. laud-ā-bu-nt vidē-bu-nt leg-e-nt capi-e-nt audi-e-nt
Časování v indikativu pasiva
Určení 1. konjugace 2. konjugace 3. konjugace 4. konjugace
Prézens
Infinitiv laud-ā-rī vid-ē-rī leg cap aud-ī-rī
1. osoba sg. laud-o-r vide-o-r leg-o-r capi-o-r audi-o-r
2. osoba sg. laud-ā-ris vidē-ris leg-e-ris cape-ris audī-ris
3. osoba sg. laud-ā-tur vidē-tur leg-i-tur capi-tur audī-tur
1. osoba pl. laud-ā-mur vidē-mur leg-i-mur capi-mur audī-mur
2. osoba pl. laud-ā-minī vidē-minī leg-i-minī capi-minī audī-minī
3. osoba pl. laud-a-ntur vide-ntur leg-u-ntur capi-u-ntur audi-u-ntur
Plusqumperfektum
1. osoba sg. laudātus,a,um eram vīsus,a,um eram lēctus,a,um eram captus,a,um eram audītus,a,um eram
2. osoba sg. laudātus,a,um erās vīsus,a,um erās lēctus,a,um erās captus,a,um erās audītus,a,um erās
3. osoba sg. laudātus,a,um erat vīsus,a,um erat lēctus,a,um erat captus,a,um erat audītus,a,um erat
1. osoba pl. laudātī,ae,a erāmus vīsī,ae,a erāmus lēctī,ae,a erāmus captī,ae,a erāmus audītī,ae,a erāmus
2. osoba pl. laudātī,ae,a erātis vīsī,ae,a erātis lēctī,ae,a erātis captī,ae,a erātis audītī,ae,a erātis
3. osoba pl. laudātī,ae,a erant vīsī,ae,a erant lēctī,ae,a erant captī,ae,a erant audītī,ae,a erant
Imperfektum
1. osoba sg. laud-ā-ba-r vidē-ba-r leg-ē-ba-r capi-ē-ba-r audi-ē-ba-r
2. osoba sg. laud-ā-bā-ris vidē-bā-ris leg-ē-bā-ris capi-ē-bā-ris audi-ē-bā-ris
3. osoba sg. laud-ā-bā-tur vidē-bā-tur leg-ē-ba-tur capi-ē-ba-tur audi-ē-ba-tur
1. osoba pl. laud-ā-bā-mur vidē-bā-mur leg-ē-bā-mur capi-ē-bā-mur audi-ē-bā-mur
2. osoba pl. laud-ā-bā-minī vidē-bā-minī leg-ē-bā-minī capi-ē-bā-minī audi-ē-bā-minī
3. osoba pl. laud-ā-ba-ntur vidē-ba-ntur leg-ē-ba-ntur capi-ē-ba-ntur audi-ē-ba-ntur
Perfektum
Infinitiv laudātus,a,um esse vīsus,a,um esse lēctus,a,um esse captus,a,um esse audītus,a,um esse
1. osoba sg. laudātus,a,um sum vīsus,a,um sum lēctus,a,um sum captus,a,um sum audītus,a,um sum
2. osoba sg. laudātus,a,um es vīsus,a,um es lēctus,a,um es captus,a,um es audītus,a,um es
3. osoba sg. laudātus,a,um est vīsus,a,um est lēctus,a,um est captus,a,um est audītus,a,um est
1. osoba pl. laudātī,ae,a sumus vīsī,ae,a sumus lēctī,ae,a sumus captī,ae,a sumus audītī,ae,a sumus
2. osoba pl. laudātī,ae,a estis vīsī,ae,a estis lēctī,ae,a estis captī,ae,a estis audītī,ae,a estis
3. osoba pl. laudātī,ae,a sunt vīsī,ae,a sunt lēctī,ae,a sunt captī,ae,a sunt audītī,ae,a sunt
Futurum II
1. osoba sg. laudātus,a,um erō vīsus,a,um erō lēctus,a,um erō captus,a,um erō audītus,a,um erō
2. osoba sg. laudātus,a,um eris vīsus,a,um eris lēctus,a,um eris captus,a,um eris audītus,a,um eris
3. osoba sg. laudātus,a,um erit vīsus,a,um erit lēctus,a,um erit captus,a,um erit audītus,a,um erit
1. osoba pl. laudātī,ae,a erimus vīsī,ae,a erimus lēctī,ae,a erimus captī,ae,a erimus audītī,ae,a erimus
2. osoba pl. laudātī,ae,a eritis vīsī,ae,a eritis lēctī,ae,a eritis captī,ae,a eritis audītī,ae,a eritis
3. osoba pl. laudātī,ae,a erunt vīsī,ae,a erunt lēctī,ae,a erunt captī,ae,a erunt audītī,ae,a erunt
Futurum
Infinitiv laudātum īrī vīsum īrī lēctum īrī captum īrī audītum īrī
1. osoba sg. laud-ā-bor vidē-bor leg-ar capi-ar audi-ar
2. osoba sg. laud-ā-be-ris vidē-be-ris leg-ē-ris capi-ē-ris audi-ē-ris
3. osoba sg. laud-ā-bi-tur vidē-bi-tur leg-ē-tur capi-ē-tur audi-ē-tur
1. osoba pl. laud-ā-bi-mur vidē-bi-mur leg-ē-mur capi-ē-mur audi-ē-mur
2. osoba pl. laud-ā-bi-minī vidē-bi-minī leg-ē-minī capi-ē-minī audi-ē-minī
3. osoba pl. laud-ā-bu-ntur vidē-bu-ntur leg-e-ntur capi-e-ntur audi-e-ntur

Pasivní tvary indikativu plusquamperfekta, perfekta a futura II jsou složené z participia perfekta a tvarů slovesa esse v indikativu imperfekta, prézentu a futura. Participium perfekta se musí v rodě, čísle a pádě shodovat s podmětem.


Překlad izolovaných tvarů konjunktivu
Čas konjunktivuZpůsob překladuPříklad překladu
konj. prézentu„ať“/„když“ + přítomný časať/když (po)chválím
ať/když jsem (po)chválen
konj. perfekta„aby“/„když“ + minulý časaby/když jsem (po)chválil
aby/když jsem byl (po)chválen
konj. imperfektapřítomný kondicionál(po)chválil bych
byl bych (po)chválen
konj. plusquamperfektaminulý kondicionálbyl bych (po)chválil
byl bych býval (po)chválen
Časování v konjunktivu aktiva
Určení 1. konjugace 2. konjugace 3. konjugace 4. konjugace
Prēzens
1. osoba sg. laud-e-m vide-a-m leg-a-m capi-a-m audi-a-m
2. osoba sg. laud-ē-s vide-ā-s leg-ā-s capi-ā-s audi-ā-s
3. osoba sg. laud-e-t vide-a-t leg-a-t capi-a-t audi-a-t
1. osoba pl. laud-ē-mus vide-ā-mus leg-ā-mus capi-ā-mus audi-ā-mus
2. osoba pl. laud-ē-tis vide-ā-tis leg-ā-tis capi-ā-tis audi-ā-tis
3. osoba pl. laud-e-nt vide-a-nt leg-a-nt capi-a-nt audi-a-nt
Plusquamperfektum
1. osoba sg. laudāv-issem vīd-issem leg-issem cēp-issem audīv-issem
2. osoba sg. laudāv-issēs vīd-issēs leg-issēs cēp-issēs audīv-issēs
3. osoba sg. laudāv-isset vīd-isset leg-isset cēp-isset audīv-isset
1. osoba pl. laudāv-issēmus vīd-issēmus leg-issēmus cēp-issēmus audīv-issēmus
2. osoba pl. laudāv-issētis vīd-issētis leg-issētis cēp-issētis audīv-issētis
3. osoba pl. laudāv-issent vīd-issent leg-issent cēp-issent audīv-issent
Imperfektum
1. osoba sg. laud-āre-m vid-ēre-m leg-ere-m cap-ere-m aud-īre-m
2. osoba sg. laud-ārē-s vid-ērē-s leg-erē-s cap-erē-s aud-īrē-s
3. osoba sg. laud-āre-t vid-ēre-t leg-ere-t cap-ere-t aud-īre-t
1. osoba pl. laud-ārē-mus vid-ērē-mus leg-erē-mus cap-erē-mus aud-īrē-mus
2. osoba pl. laud-ārē-tis vid-ērē-tis leg-erē-tis cap-erē-tis aud-īrē-tis
3. osoba pl. laud-āre-nt vid-ēre-nt leg-ere-nt cap-ere-nt aud-īre-nt
Perfektum
1. osoba sg. laud-āv-erim vid-erim lēg-erim cep-erim aud-īv-erim
2. osoba sg. laud-āv-eris vid-eris lēg-eris cep-eris aud-īv-eris
3. osoba sg. laud-āv-erit vid-erit lēg-erit cep-erit aud-īv-erit
1. osoba sg. laud-āv-erimus vid-erimus lēg-erimus cep-erimus aud-īv-erimus
2. osoba sg. laud-āv-eritis vid-eritis lēg-eritis cep-eritis aud-īv-eritis
3. osoba sg. laud-āv-erint vid-erint lēg-erint cep-erint aud-īv-erint
Časování v konjunktivu pasiva
Určení 1. konjugace 2. konjugace 3. konjugace 4. konjugace
Prézens
1. osoba sg. laud-e-r vide-a-r leg-a-r capi-a-r audi-a-r
2. osoba sg. laud-ē-ris vide-ā-ris leg-ā-ris capi-ā-ris audi-ā-ris
3. osoba sg. laud-ē-tur vide-ā-tur leg-ā-tur capi-ā-tur audi-ā-tur
1. osoba pl. laud-ē-mur vide-ā-mur leg-ā-mur capi-ā-mur audi-ā-mur
2. osoba pl. laud-ē-minī vide-ā-minī leg-ā-minī capi-ā-minī audi-ā-minī
3. osoba pl. laud-e-ntur vide-a-ntur leg-a-ntur capi-a-ntur audi-a-ntur
Plusquamperfektum
1. osoba sg. laudātus,a,um essem vīsus,a,um essem lēctus,a,um essem captus,a,um essem audītus,a,um essem
2. osoba sg. laudātus,a,um essēs vīsus,a,um essēs lēctus,a,um essēs captus,a,um essēs audītus,a,um essēs
3. osoba sg. laudātus,a,um esset vīsus,a,um esset lēctus,a,um esset captus,a,um esset audītus,a,um esset
1. osoba pl. laudātī,ae,a essēmus vīsī,ae,a essēmus lēctī,ae,a essēmus captī,ae,a essēmus audītī,ae,a essēmus
2. osoba pl. laudātī,ae,a essētis vīsī,ae,a essētis lēctī,ae,a essētis captī,ae,a essētis audītī,ae,a essētis
3. osoba pl. laudātī,ae,a essent vīsī,ae,a essent lēctī,ae,a essent captī,ae,a essent audītī,ae,a essent
Imperfektum
1. osoba sg. laud-āre-r vid-ēre-r leg-ere-r cap-ere-r aud-īre-r
2. osoba sg. laud-ārē-ris vid-ērē-ris leg-erē-ris cap-erē-ris aud-īrē-ris
3. osoba sg. laud-ārē-tur vid-ērē-tur leg-erē-tur cap-erē-tur aud-īrē-tur
1. osoba pl. laud-ārē-mur vid-ērē-mur leg-erē-mur cap-erē-mur aud-īrē-mur
2. osoba pl. laud-ārē-minī vid-ērē-minī leg-erē-minī cap-erē-minī aud-īrē-minī
3. osoba pl. laud-āre-ntur vid-ēre-ntur leg-ere-ntur cap-ere-ntur aud-īre-ntur
Perfektum
1. osoba sg. laudātus,a,um sim vīsus,a,um sim lēctus,a,um sim captus,a,um sim audītus,a,um sim
2. osoba sg. laudātus,a,um sīs vīsus,a,um sīs lēctus,a,um sīs captus,a,um sīs audītus,a,um sīs
3. osoba sg. laudātus,a,um sit vīsus,a,um sit lēctus,a,um sit captus,a,um sit audītus,a,um sit
1. osoba pl. laudātī,ae,a sīmus vīsī,ae,a sīmus lēctī,ae,a sīmus captī,ae,a sīmus audītī,ae,a sīmus
2. osoba pl. laudātī,ae,a sītis vīsī,ae,a sītis lēctī,ae,a sītis captī,ae,a sītis audītī,ae,a sītis
3. osoba pl. laudātī,ae,a sint vīsī,ae,a sint lēctī,ae,a sint captī,ae,a sint audītī,ae,a sint

Pasivní tvary konjunktivu plusquamperfekta a perfekta jsou složené z participia perfekta a tvarů slovesa esse v konjunktivu prézentu a imperfekta. Participium perfekta se musí v rodě, čísle a pádě shodovat s podmětem.


Časování v imperativu prézentu
Určení 1. konjugace 2. konjugace 3. konjugace 4. konjugace
2. osoba sg. laud vid leg-e aud
2. osoba pl. laud-ā-te vid-ē-te leg-i-te aud-ī-te