Písně a modlitby

Ave Maria

Ave Maria,
gratia plena,
Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui,
Jesus.
Sancta Maria,
Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae.
Amen.

Zdrávas Maria,
milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého,
Ježíš.
Svatá Maria,
Matko Boží,
pros za nás hříšné,
nyní i v hodinu smrti naší.
Amen.

Otčenáš

Pater noster qui es in caelis,
sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua
sicut in caelo, et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem
sed libera nos a malo.
[Quia tuum est regnum, et potestas, et gloria in saecula.]
Amen.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé,
přijď království tvé,
buď vůle tvá
jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej(ž) nám dnes
a odpusť nám naše viny,
jako(ž) i my odpouštíme našim viníkům
a neuveď nás v pokušení,
ale chraň nás od zlého.
[Neboť tvé je království i moc i sláva navěky.]
Amen.

Veni, Domine

Deus meus in te confido,
labia mea laudabunt te, Jesu.
Agnus Dei in te confido,
audi voces te adorant, te precantes,
animam meam levavi ad te.
Benedictus tu coqnovisti me,
te laudamus, veni, Domine.

Bože můj, věřím v tebe,
má ústa tě budou chválit, Ježíši.
Beránku Boží, věřím v tebe,
slyš slova, která tě vzývají, tě prosí,
svou duši pozvedám k tobě.
Požehnaný, tys mě poznal,
chválíme tě, přijď, Pane.

Deus meus in te confido,
defende nos ab hostibus, Jesu.
Agnus Dei in te confido,
presta pacis incrementum, memento verbi
animam meam levavi ad te.
Benedictus, miserere nobis,
te laudamus, veni, Domine.

Bože můj, věřím v tebe,
chraň nás před nepřáteli, Ježíši.
Beránku Boží, věřím v tebe,
dej vzrůst míru, pamatuj (svého) slova,
svou duši pozvedám k tobě.
Požehnaný, smiluj se nad námi,
chválíme tě, přijď, Pane.

Deus meus in te confido,
Agnus Dei, qui tolis peccata mundi,
sine te nihil est in homine.
Jesu Christe, redemptor omnium,
te laudamus, veni, Domine.

Bože můj, věřím v tebe,
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
bez tebe člověk není nic,
Ježíši Kriste, spasiteli všech,
chválíme tě, přijď, Pane.

Studentská hymna

Notový zápis první sloky

Gaudeamus igitur,
iuvenes dum sumus:
post iucundam iuventutem,
post molestam senectutem
nos habebit humus.

Radujme se tedy,
dokud jsme mladí:
po radostné mladosti,
po žalostném stáří
budeme patřit zemi.

Vivat academia,
vivant professores,
vivat membrum quodlibet,
vivant membra quaelibet,
semper sint in flore!

Ať žije akademie,
ať žíjí profesoři,
ať žije každý student,
ať žijí všichni studenti,
vždy ať v květu jsou!

Noty by byly, slova taky, teď ještě stáhnout melodii (ve formátu MIDI) a může se začít zpívat.